საიტი მუშაობს ტესტურ რეჟიმში

საქართველოს სამეფოსათვის

საქართველოს სამეფოს ისტორია

მსოფლიო მონარქიები

მართლმადიდებლობა და მონარქია

პრესა და ანალიტიკა

ლიტერატურა და ხელოვნება

კონტაქტი ankara escort adana escort izmir escort eskisehir escort mersin escort adana escort escort ankara

საქართველოს სამეფოსათვის > იდეოლოგია

სამეფო კლუბის წესდება (ახალი, 2015-2016 წწ. რედაქცია)
სახალხო კონსტიტუციური საპარლამენტო მონარქიისა და ეროვნული იდეოლოგიის შესახებ მასალები იხილეთ სამეფო კლუბის საიტზე: georoyal.ge

 საქართველოს სასულიერო და საერო მოღვაწეთა სამეფო (მონარქისტული) კლუბი

                                                                  წესდება

                                  საქართველოს სასულიერო და საერო მოღვაწეთა სამეფო (მონარქისტული) კლუბი

                                                                  წესდება

                 2015-2016 წლის რედაქცია (ბოლო რედაქტირება 2016 წლის 18 მაისი)

                      &nbs

სახალხო კონსტიტუციური საპარლამენტო მონარქიისა და ეროვნული იდეოლოგიის შესახებ მასალები იხილეთ სამეფო კლუბის საიტზე: georoyal.ge
p;                                       შესავალი


მსოფლიოს წამყვანი ქვეყნების მაგალითი, ჩვენი ისტორია და სარწმუნოება გვასწავლის, რომ ქართველი ხალხის ეროვნული, რელიგიური, კულტურული და სოციალური უფლებების დასაცავად სამეფო ტახტი ყველაზე ორგანულია.                                   

  საქართველოს სასულიერო და საერო მოღვაწეთა სამეფო (მონარქისტული) კლუბი (შემოკლებით – სამეფო კლუბი ან მონარქისტული კლუბი), არის საქართველოში სამეფო ტახტის აღდგენისა და მისი სახალხო კონსტიტუციური მონარქიის სახით დადგენის მსურველთა ზეპარტიული, სათათბირო-სადისკუსიო კლუბი. 

  კლუბის უმთავრესი მიზანია პოპულარიზაცია გაუწიოს სახალხო კონსტიტუციურ-მონარქისტულ იდეებს. რათა შემდგომ, რეფერენდუმის საშუალებით ქვეყანაში დამყარდეს კონსტიტუციურ-მონარქისტული წყობა.

  კლუბი აღიარებს ეროვნული ერთობის აუცილებლობას. კლუბი არ იღწვის რომელიმე ფენის შთამომავალთა პრივილეგიების და წოდების აღდგენისათვის – საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად ყველა მოქალაქე თანასწორია, შესაბამისად ადამიანის უფლებათა საყოველთაო დეკლარაციისა.

  სამეფო კლუბში გაერთიანებულია სხვადასხვა პოლიტიკური მრწამსის და საზ

სახალხო კონსტიტუციური საპარლამენტო მონარქიისა და ეროვნული იდეოლოგიის შესახებ მასალები იხილეთ სამეფო კლუბის საიტზე: georoyal.ge
ოგადოების სხვადასხვა ფენის ადამიანი. კლუბში მიუღებელია რომელიმე პოლიტიკური ძალის რეკლამა ან კრიტიკა. კლუბი არ უპირისპირდება არცერთ პოლიტიკურ ძალას საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ. პირიქით, იგი ეცდება ყველა დაარწმუნოს კონსტიტუციურ-მონარქისტული წყობილების აუცილებლობაში და ამისთვის მიმართავს მხოლოდ კონსტიტუციურ მეთოდებს.

კლუბის წევრები დასახული მიზნის ხორცშესხმისათვის თავის საქმიანობას წარმართავენ ქრისტიანული მორალით, ურთიერთ თანადგომით, კოლეგიურობით, მიმტევებლობით, სოლიდარობით, მეგობრული ურთიერთობით, კანონითა და კონსტიტუციით მინიჭებული უფლებებით.  

სამეფო კლუბს აქვს ლოცვა-კურთხევა საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის იერარქებისგან. მათ შორის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქის, უწმიდესის და უნეტარესის ილია II-ისაგან. 

 

                                                       I. ზოგადი დებულებები

   1. საქართველოს სასულიერო და საერო მოღვაწეთა სამეფო (მონარქისტული) კლუბი წარმოადგენს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად დაარსებულ არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირს. 

   2. სამეფო კლუბი საქმიანობას წარმართავს საქართველოს კანონმდებლობისა და წინამდებარე წესდე

სახალხო კონსტიტუციური საპარლამენტო მონარქიისა და ეროვნული იდეოლოგიის შესახებ მასალები იხილეთ სამეფო კლუბის საიტზე: georoyal.ge
ბის საფუძველზე.

   4. სამეფო კლუბს აქვს საქართველოს კანონმდებლობით იურიდიული პირისათვის გათვალისწინებული ყველა ატრიბუტი.


                                               II. კავშირის სახელწოდება

     არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის სახელწოდებაა: “საქართველოს სასულიერო და საერო მოღვაწეთა სამეფო (მონარქისტული) კლუბი” (შემოკლებით - სამეფო (მონარქისტული) კლუბი, სამეფო კლუბი, მონარქისტული კლუბი). 


                      III. სამეფო (მონარქისტული) კლუბის ადგილსამყოფელი 

 სამეფო (მონარქისტული) კლუბის ადგილსამყოფელია: საქართველო ქ. თბილისი...


                                                IV. საქმიანობის მიზნები

                                             სამეფო კლუბის მიზანია:

 ა) საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის მხარდაჭერა და ეროვნული ინტერეს

სახალხო კონსტიტუციური საპარლამენტო მონარქიისა და ეროვნული იდეოლოგიის შესახებ მასალები იხილეთ სამეფო კლუბის საიტზე: georoyal.ge
ების დაცვა;

 ბ) სახელმწიფოსა და საქართველოს მართლმადიდებლურ ეკლესიას შორის დადებული ხელშეკრულების განხორციელების ხელშეწყობა;

 გ) ქართველ მეფეთა ღვაწლის წარმოჩენა, ეროვნული ტრადიციებისა და წეს-ჩვეულებების პოპულარიზაცია;

 დ)  მოზარდ თაობაში მართლმადიდებლური თვითშეგნების და პატრიოტული სულის გაღვივების ხელშეწყობა;

 ე) აქტიური მონაწილეობის მიღება ქვეყანაში მიმდინარე რელიგიურ, სოციალურ-ეკონომიკური, საგანმანათლებლო და საკანონმდებლო პროცესებში.

ე) ქვეყანაში სამეფო ტახტის აღდგენა და თანამედროვე კონსტიტუციური სახალხო მონარქიის ჩამოყალიბება.


                                           V. სამეფო (მონარქისტული) კლუბის  წევრი


   1. სამეფო კლუბის წევრი შეიძლება გახდეს ნებისმიერი ადამიანი, მათ შორის სხვა ქვეყნის მოქალაქეც, ვისაც სურთ საქართველოს ერთიანი სამეფოს აღდგენა, რომელიც აღიარებს სახალხო კონსტიტუციური მონარქიის პრინციპებს, კლუბის წესდებას და რომლისთვისაც მისაღებია კლუბის საქმიანობის მიზნები. უცხელ მოქალაქეებს, რომლებიც გახდებან სამეფო კლუბის წევრები ეწოდებათ „სამეფო კლუბის უცხოელი წევრი“.

   2. სამეფო კლუბს ჰყავს ნამდვილი წევრები, დამსახურებული წევრები და ღვაწლმოს

სახალხო კონსტიტუციური საპარლამენტო მონარქიისა და ეროვნული იდეოლოგიის შესახებ მასალები იხილეთ სამეფო კლუბის საიტზე: georoyal.ge
ილი წევრები (შემდგომ ტექსტში – წევრი). დამსახურებულ და ღვაწლმოსილ წევრებს ირჩევს სამეფო კლუბის კრება მათი დამსახურების მიხედვით სამეფო კლუბისა და ქვეყნის წინაშე. ნამდვილ, დამსახურებულ და ღვაწლმოსილ წევრებს აქვთ ყველა უფლება სამეფო კლუბში, რაც გათვალისწინებულია წესდებით. სამეფო კლუბის უცხოელ წევრებს აქვთ სათათბირო ხმის უფლება.

   3. სამეფო კლუბის დამფუძნებელ წევრებს და შემდგომ გაწევრიანებული პირებს აქვთ თანაბარი უფლება-მოვალეობები.

   4. სამეფო კლუბის წევრად გახდომისათვის წევრობის მსურველმა წერილობითი განცხადებით უნდა მიმართოს კლუბის სპიკერს.

   5. სამეფო კლუბის წევრად მიღების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს სპიკერი.

   6. სურვილის გამოთქმიდან ერთი წლის მანძილზე სამეფო კლუბის წევრი ითვლება ასოცირებულ წევრად, ერთი წლის შემდგომ კი იღებს ნამდვილი წევრის სტატუსს. სპიკერის გადაწყვეტილებით შესაძლებელია უფრო ადრეც მოხდეს ნამდვილი წევრის სტატისის მინიჭება.

 7. კლუბის წევრს უფლება აქვს მონაწილეობა მიიღოს კლუბის კრების მუშაობაში გადამწყვეტი ხმის უფლებით;

   8. აირჩიოს და არჩეულ იქნეს სამეფო კლუბის ხელმძღვანელ ორგანოებში და თანამდებობებზე წინამდებარე წესდებით განსაზღვრული წესით;

   9. სამეფო კლუბის ხელმძღვანელ ორგანოებში და კლუბის თანამდებობის პირების წინაშე დააყენოს განსახილველად კლუბის

სახალხო კონსტიტუციური საპარლამენტო მონარქიისა და ეროვნული იდეოლოგიის შესახებ მასალები იხილეთ სამეფო კლუბის საიტზე: georoyal.ge
საქმიანობასთან დაკავშირებული საკითხები;

  10. სამეფო კლუბის წევრობის მითითება საჯარო გამოსვლისას შეუძლია ყველა წევრს, თუ ეს ეხება მონარქიის აღდგენის საკითხებს და დაცულია სამეფო კლუბის პრინციპები, სხვა შემთხვევაში სპიკერთან შეთანხმებით. სამეფო კლუბის წევრებისთვის საჯარო გამოსვლისას მიუღებელია პოლიტიკური აგრესიის გამომჟღავნება. 

    11. სამეფო კლუბის წევრთაგან კლუბის წევრები ირჩევენ უფროსი თაობის ღვაწლმოსილ წევრებს, რომელთაც თავისი სამეცნიერო, იდეოლოგიური ან ხელოვნების დარგში მოღვაწეობით დიდი დამსახურება მიუძღვით ქვეყნის წინაშე.

    12. სამეფო კლუბის წევრთაგან კლუბის წევრები ირჩევენ დამსახურებულ წევრებს, რომელთაც დიდი დამსახურება მიუძღვით სამეფო კლუბის საქმიანობაში.


VI. სამეფო კლუბის საპატიო დინასტიური წევრი (და უცხოელი საპატიო დინასტიური წევრი)

    სამეფო კლუბს ჰყავს სამეფო კლუბის საპატიო დინასტიური წევრებიც და შეიძლება ჰყავდეს სამეფო კლუბის უცხოელი დინასტიური წევრები (მათივე თანხმობით). სამეფო კლუბის საპატიო დინასტიური წევრი შეიძლება გახდეს ბაგრატიონთა გვარის მატარებელი პიროვნება, მამაკაცი ან ქალი, რომლის მამაც მამრობითი ხაზით არის მეფეთა შთამომავალი, ბაგრატიონი (და მისი მეუღლე). სამეფო კლუბის საპატიო დინასტიური წევრი შესაძლოა ტახტის მემკვიდრეობაში ითვლებოდეს პირველიდან მეასე და ა. შ. ადგილზე. სამეფო

სახალხო კონსტიტუციური საპარლამენტო მონარქიისა და ეროვნული იდეოლოგიის შესახებ მასალები იხილეთ სამეფო კლუბის საიტზე: georoyal.ge
კლუბის საპატიო დინასტიური წევრი შეიძლება გახდეს უცხოური სამეფო, სამთავრო ან საჰერცოგო დინასტიის წარმომადგენელი. 

           სამეფო კლუბის საპატიო დინასტიურ წევრებს აქვთ გადამწყვეტი ხმის უფლება, კლუბის სხვა ნამდვილ, დამსახურებულ და ღვაწლმოსილ წევრებთან ერთად.


  VII. სამეფო კლუბის საპატიო წევრი და განსაკუთრებული საპატიო წევრი (და უცხოელი საპატიო წევრი და უცხოელი განსაკუთრებული საპატიო წევრი)


      სამეფო კლუბს ჰყავს საპატიო წევრები (ასევე უცხოელი საპატიო წევრები) და განსაკუთრებული საპატიო წევრები (ასევე უცხოელი განსაკუთრებული საპატიო წევრები). სამეფო კლუბის საპატიო წევრი ან განსაკუთრებული საპატიო წევრი, მისივე თანხმობით, შეიძლება გახდეს ფიზიკური პირი, რომელსაც დიდი წვლილი მიუძღვის მონარქისტული იდეის გავრცელებისა და ეროვნული თვითშეგნების ამაღლების საქმეში. სამეფო კლუბის უცხოელი საპატიო წევრი ან სამეფო კლუბის უცხოელი განსაკუთრებული საპატიო წევრი, მისივე თანხმობით, შეიძლება გახდეს საპატიო ადამიანი. ასევე დაძმობილებული ორგანიზაციის წარდგენით. უცხოელ საპატიო წევრს ეწოდება „უცხოელი საპატიო წევრი“, უცხოელ განსაკუთრებულ საპატიო წევრს ეწოდება „უცხოელი განსაკუთრებული საპატიო წევრი“. სამეფო კლუბის საპატიო და განსაკუთრებულ საპატიო  წევრად და უხოელ საპატიო და უცხოელ განსაკუთრებულ საპატიო წევრად

სახალხო კონსტიტუციური საპარლამენტო მონარქიისა და ეროვნული იდეოლოგიის შესახებ მასალები იხილეთ სამეფო კლუბის საიტზე: georoyal.ge
არჩევის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს კლუბის კრება. 

       სამეფო კლუბის საპატიო და განსაკუთრებულ საპატიო წევრს აქვს გადამწყვეტი ხმის უფლება. სამეფო კლუბის უცხოელ საპატიო წევრებს და უცხოელ განსაკუთრებულ საპატიო წევრებს აქვთ საპატიო სათათბირო ხმის უფლება. მოთხოვნის შემთხვევაში გადამწყვეტი ხმის უფლება.


                                      VIII. სამეფო კლუბის მარადი წევრი

სამეფო კლუბის მარად წევრად სამეფო კლუბი აცხადებს სამეფო კლუბის გარდაცვლილ, დამსახურებულ წევრებს.

            

                                            IX. სამეფო (მონარქისტული) კლუბის კრება:

კლუბის უმაღლესი ორგანოა კლუბის წევრთა კრება (შემდეგში “კრება”).

 1. კრების კომპეტენციას განეკუთვნება:

 ა) კლუბის წესდების დამტკიცება და ცვლილებების შეტანა;

 ბ) კლუბის თანამდებობის პირების გადაწყვეტილებების გაუქმება თუ ისინი ეწინააღმდეგებიან კლუბის საქმიანობის მიზნებს ან ჩრდილს აყენებენს კლუბის სახელს;

 გ) კლუბის სპიკერის არჩევა და სპიკერისათვის დამატებითი უფლებების მინიჭება

სახალხო კონსტიტუციური საპარლამენტო მონარქიისა და ეროვნული იდეოლოგიის შესახებ მასალები იხილეთ სამეფო კლუბის საიტზე: georoyal.ge
, სხვა თანამდებობის პირების, კოლეგიების ხელმძღვანელების არჩევა;

 დ) კლუბის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებების განსაზღვრა, მათი განხორციელების კონტროლი;

 ე) კლუბის ფილიალებისა და კომისიების შექმნა და გაუქმება, მათი დებულებების დამტკიცება და მათი ხელმძღვანელების დამტკიცება, რომელთაც ნიშნავს სპიკერი, ან შეთანხმების დროს ამ პირების დანიშვნა / არჩევა;

 ვ) კლუბის ფილიალებისა და კომისიების საქმიანობის ანგარიშების მოსმენა და დამტკიცება;

 ზ) კლუბის სიმბოლოების დამტკიცება;

 თ) კრება გადაწყვეტილებებს იღებს დამსწრეთა ხმების უბრალო უმრავლესობით, დადგენილების სახით, რომელსაც ხელს აწერს სპიკერი.

2. 

  ა) კლუბის კრება იმართება წელიწადში ერთხელ მაინც (რეგულარული შეკრება) ან წევრთა მეათედის წერილობითი მოთხოვნით (რიგგარეშე შეკრება) ან რეგულარულად. 

ბ) კრებას უძღვება სპიკერი, მისი არყოფნის შემთხვევაში კლუბის სპიკერის დანიშნული წევრი.

გ) კრების მოწვევის შესახებ ყველა წევრს უნდა ეცნობოს შეძლებისდაგვარად.

დ) კრების ჩატარების ადგილის და დროის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს კლუბის სპიკერი. 

ე) რიგგარეშე კრება მოიწვევა კრების ჩატარების შესახებ მოთხოვნიდან 30 დღის განმავლობაში. 

ვ) მოთხოვნა კლუბის წევრთა რიგგარეშე საერთო კრების მოწვევის შესახებ კრების დღის წესრიგის მითითებით წარედგინება

სახალხო კონსტიტუციური საპარლამენტო მონარქიისა და ეროვნული იდეოლოგიის შესახებ მასალები იხილეთ სამეფო კლუბის საიტზე: georoyal.ge
სპიკერს. 

  ზ) კრების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები არ ჩაითვლება უკანონოდ თუ კლუბის რომელიმე წევრმა ვერ მიიღო შეტყობინება საერთო კრების გამართვის შესახებ. 


                               X. სამეფო (მონარქისტული) კლუბის სპიკერი

1. სპიკერი არის სამეფო კლუბის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირი.

სპიკერი ირჩევა 4 წლის ვადით.

  ა) წარმოადგენს კლუბს მესამე პირებთან ურთიერთობაში;

    ბ) ხელმძღვანელობს კლუბის კრების და სპიკერატის შეკრებების ორგანიზებას და თავმჯდომარეობს მათ;

    გ) კლუბის სახელით ხელს აწერს ხელშეკრულებებს, შეთანხმებებს და სხვა დოკუმენტებს, განკარგავს კლუბის ქონებასა და სახსრებს;

    დ) ასრულებს წინამდებარე წესდებით, კლუბის კრების და სპიკერატის გადაწყვეტილებით განსაზღვრულ სხვა ვალდებულებებს.

    ე) კლუბის სპიკერს აქვს უფლება უარი უთხრას რომელიმე პიროვნებას კლუბის წევრობაზე მიზეზის გამხელის გარეშე.

  ვ) სამეფო კლუბს აქვს უფლება შეუჩეროს კლუბის წევრობა რომელიმე წევრს, რომელიც დაარღვევს კლუბის მუშაობის პრინციპებსა და წესდებას.

             

                     

სახალხო კონსტიტუციური საპარლამენტო მონარქიისა და ეროვნული იდეოლოგიის შესახებ მასალები იხილეთ სამეფო კლუბის საიტზე: georoyal.ge
;         XI.  სამეფო (მონარქისტული) კლუბის სპიკერატი

1.  კრებებს შორის კლუბის ხელმძღვანელია სპიკერი და აუცილებლობის შემთხვევაში მის მიერ შექმნილი სპიკერატი (შემდეგში “სპიკერატი”). 

2. სპიკერატის შეკრებებს უძღვება სპიკერი ან სპიკერის მიერს დანიშნული პიროვნება. 

  3. სპიკერატი წარმართავს კლუბის საქმიანობას კრებებს შორის.

  4. სპიკერატი თავის უფლებამოსილებას ახორციელებს წესდების ფარგლებში.

  5. სპიკერატის კომპეტენციას განეკუთვნება:

  ა) კრების მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შესრულების უზრუნველყოფა;

 ბ) საწესდებო მიზნების განხორციელების უზრუნველყოფა;

 გ) საერთო კრების მოწვევა;

   8. სპიკერისა და სპიკერატის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებების შესრულება სავალდებულოა კლუბის ყველა წევრისათვის.

                               XII. სამეფო (მონარქისტული) კლუბის სარევიზიო კომისია

1. კლუბის კრების გადაწყვეტილებით, კლუბის საფინანსო-სამეურნეო საქმიანობის კონტროლის განსახორციელებლად, შეიძლება შეიქმნას კლუბის სარევიზიო კომისია.

 2. სარევიზიო კომისია აირჩევა 4 წლის ვადით.

3. სარევიზიო კომისია შედგება 3 წევრისაგან.

4. სარევიზიო კომისია თავისი წევრებიდან ირჩ

სახალხო კონსტიტუციური საპარლამენტო მონარქიისა და ეროვნული იდეოლოგიის შესახებ მასალები იხილეთ სამეფო კლუბის საიტზე: georoyal.ge
ევს თავმჯდომარეს.


                           XIII. სამეფო (მონარქისტული) კლუბის ქონება       


1. კლუბს საკუთრებაში შეიძლება ჰქონდეს მისი საქმიანობისათვის

საჭირო ნებისმიერი უძრავი და მოძრავი ქონება.

2. კლუბის ქონება შეიძლება მიღებულ იქნეს საქართველოს

კანონმდებლობით ნებადართული ნებისმიერი გზით.

3. კლუბის გადაცემული ქონება წარმოადგენს კლუბის საკუთრებას. 

  4.  კლუბის ქონება შეიძლება გამოყენებულ იქნეს მხოლოდ კლუბის მიზნების მისაღწევად. 


               XIV. სამეფო მონარქისტული კლუბის რეორგანიზაცია, ლიკვიდაცია

1. კლუბის საქმიანობა შეიძლება შეწყდეს საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

2. კლუბის ლიკვიდაცია შეიძლება მოხდეს კრების გადაწყვეტილებით.

   


სახალხო კონსტიტუციური საპარლამენტო მონარქიისა და ეროვნული იდეოლოგიის შესახებ მასალები იხილეთ სამეფო კლუბის საიტზე: georoyal.ge

მამული, ენა, სარწმუნოება

წმიდა მოციქულნი: პატრობა, ერმე, ლინოსი, გაიოზი და ფილოლოგე - სამოცდაათთაგანნი (I)
5 (18) ნოემბერი
ღირსი რომანოზ ტკბილადმგალობელი (+დაახლ. 556)
gaq