საიტი მუშაობს ტესტურ რეჟიმში

საქართველოს სამეფოსათვის

საქართველოს სამეფოს ისტორია

მსოფლიო მონარქიები

მართლმადიდებლობა და მონარქია

პრესა და ანალიტიკა

ლიტერატურა და ხელოვნება

კონტაქტი ankara escort adana escort izmir escort eskisehir escort mersin escort adana escort escort ankara

საქართველოს სამეფოსათვის > იდეოლოგია

რაში აინტერესებს რუს პოლიტოლოგებს თანამედროვე ქართული მონარქისტული იდეოლოგიის ეთნიკური დომინანტები
გაიოზ მამალაძე


ვორონეჟის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტის, საერთაშორისო ურთიერთობებისა და რეგიონთმცოდნეობის კათედრის, პედაგოგმა, ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორმა – მაქსიმ კირჩანოვმა გამომცემლობა "Грамота"–ს ჟურნალის ფურცლებზე გამოაქვეყნა სამეცნირო სტატია, სადაც მიმოხილული აქვს თანამედროვე ქართული მონარქიზმის დონინანტები...

ავტორს არ დაზარებია და სამეფო საიტის www.georoyal.ge–ს არაერთი სტატია წაუკითხავს. ქართული მგონი არც თუ მთლად კარგად იცის, და ალბათ, ქართველმა მეგობრებმა უთარგმნეს, თუმცა ისინიც კარგად ვერ ფლობენ ქართულს, ერადგან სათაურებიც კი არ არის მთლად ზუსტად თარგმნილი. მეგობრები კი, ჩვენც ვიცით, ჰყავთ საქართველოში.

რატომ დაინტერესდა რუსი პოლიტოლოგი და ისტორიკოსი თანამედროვე ქართული მონარქისტების იდეოლოგიით გასაგებია. თუმცა, ჩვენ გვინდა ვურჩიოთ რუს პოლიტოლოგებს და მათ შორის დასახელებულ ავტორს დაინტერესდნენ რატომ გადაწყვიტა ფაქტიურად ყველა სლავური წარმოშობისა და ასევე ფაქტიურად ყველა მართლმადიდებელმა ერმა ნატოს ბლოკში შესვლა...

რატომ ეშინია თანამედროვე ცივილიზებული და განათლებული სამყაროს პირობებშიც კი ყველა ხალხს, მით უმეტეს რუსეთის მეზობლებს – თავისი მეზობლის... 

და ეს მაშინ, როცა ცივილიზებულმა მსოფლიოს ხალხებმა კარგა ხანია ისწავლეს მეზობლებთან (და ყველასთან) მშვიდობიანი ცხოვრება...
ან გამოიკვლიონ რუსმა პოლიტოლოგებმა როგორ "მოიფიქრა" რუსულმა სახელმწიფომ ნეიტრალური პოლიტიკის მიმდევარი გამსახურდიას დამხობა, როგორ შემოვარდა მერე აფხაზეთში, ქართლი მოსახლეობა გამორეკა იქიდან... და თან გვეუბნება ნატოსკენ არ გაიხედოთო, ჩემი მოკავშირე იყავითო...

გამოიკვლიონ რუსმა პოლიტოლოგებმა დუგინის არაჯანსაღი იდეები როგორ ანგრევს (უკვე დაანგრია) მართლმადიდებლურ და სლავურ სოლიდარობას...
პატივცცემულ ავტორს ბევრი რამ წაუკითხავს ჩემი და ჩემი მეგობრების თუ სხვათა ნაშრომებიდან, ბევრი რამ დაუნახავს, ბევრი რამ შეუმჩნევია...  არც გვაკრიტიკებს და არც გვლანძღავს, თუმცა დასკვნა მთლად ზუსტი არ აქვს.

თანამედროვე ქართული მონარქისტული იდეოლოგია, მართლაც არის ნაწილი დიდი ქართული ეროვნული იდეოლოგიისა, თუმცა, ჩვენ მხოლოდ ჩვენი ეთნოსის წარმომადგენლებისათვის არ ვიბრძვით. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ერის გადარჩენა და აღორძინება უპირველეს მიზნად მიგვაჩნია.

ჩვენ არ ვართ იმპერიალისტები, არ ვქადაგებთ რასიული გამორჩეულობის თეორიას და არა ნარტო ჩვენი, ქართველი ერის წარმომადგენლების კეთილდღეობისათვის ვიბრძვით, არამედ საქართველოს ყველა ეროვნების მოქალაქისათვის, რომლებიც  ქართული ეროვნული იდეოლოგიის ზრუნვის საგანიც არიან (იმათ გარდა, ვინც მიუდგა მტრებს და ცდილობს ქართული მიწების ანექსიას). აი, ეს ვერ შეუმჩნევია პატივცემულ ავტორს.

გარდა ამისა, თუ ჩვენ ვთვლით, რომ საქართველოს აქვს განსაკუთრებული მისია კავკასიაში და მთელ რეგიონში, ეს არ ნიშნავს, რომ ვინმეს დაქვემდებარებას ვაპირებთ, ან ვინმეს "უფროს ძმობას" არამედ ჩვენ მეგობრული, თავისუფალი რეგიონი გვინდა. 

საქართველოს არავის მტრობა არ უნდა... მაგრამ, საქართველო არც არავის დაუთმობს თავის ტერიტორიებს... იმპერიების დრო წავიდა, ახლა თანამეგობრობების დროა... მაგრამ, იარაღით და მიწების მიტაცებით თანამეგობრობები  და "გეოპოლიტიკური პოლუსები" არ იქმნება... ყველა იმპერია განწირულია, ეს არის ისტორიული ლოგიკა, ამიტომ განწირულია სოხუმისა და ცხინვალის რეგიონების "დამოუკიდებლობის აღიარება", განწირულია ყირიმის "დაბრუნება" და მსგავსი ქმედებები...

ეს მოკლედ, რაც პატვცემული რუსი ავტორისათვის მინდოდა ამეხსნა და ჩვენი მკითხველისათვის გვეცნობებინა.
ქვემოთ მკითხველს ვთავაზობთ კირჩანოვის ნაშრომს: "თანამედროვე ქართული მონარქიიის იდეოლოგიის ეთნიკურ დომინანტებს" დედანში. 

მკითხველს დაინტერესების შემთხვეაში შეუძლია გახსნას ეს ნაშრომი და გადმოიწეროს ამ მისამართიდან:

http://www.gramota.net/materials/3/2014/6-2/24.html
ან ნახოს ქვემოთ.
საქართველოს სამეფო (მონარქისტული) კლუბის სპიკერი გაიოზ მამალაძე

 

Кирчанов Максим Валерьевич

 

ЭТНИЧЕСКИЕ ДОМИНАНТЫ В ИДЕОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО ГРУЗИНСКОГО МОНАРХИЗМА

 

На протяжении уже более чем столетнего периода Грузия развивается в рамках республиканской поли- тической модели. Республиканские институты успели обрести значительную устойчивость и легитимность вглазах общества. Это, вместе с тем, не означает того, что в Грузии не существуют альтернативные полити- ческие движения, которые развиваются на основе других, отличных от республиканизма, ценностях и идео- логических принципах. Среди таких крупнейших и наиболее значительных нереспубликанских движений в современной Грузии особе место принадлежит монархизму. Современный грузинский монархизм следует анализировать как составной элемент грузинского национализма. Проблемы современного грузинского мо- нархизма относятся к числу тем, практически неизученных в современной российской историографии.

 

В центре авторского внимания в настоящей статье – некоторые идеологические и программные моменты вактуальной программе современного грузинского монархического движения (представленные на офи- циальном сайте движения http://georoyal.ge/ и пропагандирующиеся его лидерами – Г. Мамаладзе, А. Квахадзе, Г. Хведедидзе и другими), связанные с этническими трендами в национализме. Под проявлением этнических тенденций в монархизме понимается как формирование негативного образа Другого, так и идеали- зация собственной идентичности.

 

Во-первых, в грузинском монархизме как версии грузинского национализма актуализируется и особая роль Грузии как в мире, так и в Кавказском регионе. Грузинские националисты настаивают на том, что исто- рическим, идеологическим и политическим оппонентом Грузии является Россия, хотя грузинские монархисты стремятся популяризировать и весьма умеренные версии восприятия России, созданные грузинскими национа- листами (например, Григорием Робакидзе [28]) 1910-х годов. Грузинские монархисты, рассматривая Россию, склонны использовать религиозно маркированные ассоциации: в частности, Россию они воспринимают как «модернизированную форму Российской Империи» [15], сравнивают ее с «новым Египтом», то есть «тюрьмой народов», а Грузия, наоборот, фигурирует как «Новый Израиль» и «избранный народ», несущий особую миссию, которая сводится, в том числе, и к низвержению греховного «Нового Египта» [18]. В со- временном грузинском монархизме, как и в грузинском национализме в целом доминирует негативный об- раз России, который основан на противопоставлении Грузии и России. Стратегия России в мире, как правило, определяется в качестве «империалистической политики» («იმპერიალისტური პოლიტიკის») [5]. Если Грузии монархисты склонны приписывать разного рода политические и культурные добродетели, ак- туализируя в зависимости от ситуации ее принадлежность к Европе и статус жертвы российской политики (благодаря чему Грузия утратила исторически грузинские территории [21], в частности – в Малой Азии [22] или на территории современной РФ [32], на что любят указывать националисты), то российские образы формируются в качественно иной системе координат.

 

Во-вторых, усилиями некоторых теоретиков монархизма создается отрицательный образ России. В грузинском националистическом воображении РФ фигурирует как наследница Российской Империи и как государство, элиты которого мечтают только и исключительно о «восстановлении Советского Союза» [26], ор- ганически отрицают право Грузии на самоопределение, захватив, по мнению националистов, исконно гру- зинские территории [34], не принимают ценности и принципы демократии и прав человека, а также в угоду своим «империалистическим» устремлениям игнорируют права русских в самой РФ [14]. В вину России грузинские монархисты ставят принудительные и насильственные ассимиляцию и русификацию, ликвида- цию церковной автономии в Грузии, экономическое угнетение региона, нарушение прав грузинского дво- рянства, ограничение его политической активности [45], а на современном этапе – вмешательства во внут- ренние дела Украины [3]. В целом, монархисты в Грузии, подобно другим политическим силам, в отноше- нии украинских событий заняли проукраинскую сторону [35], выступив в поддержку сторонников евромай- дана, с осуждением действий В. Януковича и с резкой критикой позиции России. Более того, монархисты и вовсе полагают, что «судьба Грузии решается в Украине» [31], так как международное усиление России, по их мнению, положит начало серии войн России против бывших советских республик. Грузинские национа- листы монархической ориентации утверждают, что «имперские амбиции России являются проблемой для всего мира» [13], а «русская имперская идеология» являлась причиной многочисленных бед для соседних с Россией государств на протяжении всей ее истории [Ibidem]. Поэтому, по мнению монархистов, то, что украинские националисты в конфликтах 1990-х годов поддержали Грузию, стало естественным проявле- нием антиимпериалистической борьбы [8]. Кроме этого, формируя и развивая негативный образ России, грузинские монархисты стремятся актуализировать ее двойственную опасность: Гайоз Мамаладзе категорически настаивает на том, что «რუსული სახელმწიფო არა მარტო მეზობელთა უბედურების წყაროა, არამედ საკუთარი ხალხისაც» / «русское государство является причиной катастроф не только для соседних стран, но и причиной [страданий] собственного народа» [16].

 

Формируя негативный образ России, современные монархисты нередко обращаются к наследию грузин- ских националистов 1920-х годов, которые особое внимание уделяли критике СССР как страны, которая ан- нексировала Грузинскую Демократическую Республику [4], что стало восстановлением «российского ига и рабства» [33]. Анализируя современную РФ, грузинские националисты склонны подчеркивать ее преемствен- ность с Российской Империей, полагая, что внешняя политика России носит агрессивный, империалистиче- ский и захватнический характер [16]. В связи с этим монархисты обращаются к проблемам истории Крымской войны, полагая, что та была проиграна Россией по причине ее экономической и политической отсталости, при- верженности к различным дискриминационным практикам и стратегиям в управлении страной [29]. Сравнивая современную политику РФ в отношении Крыма с историческим опытом Российской Империи, грузинские мо- нархисты настаивают на том, что современная Россия продолжает агрессивную политику, что чревато не ре- ставрацией империи, а политическим кризисом в РФ с ее последующим «полным демонтажем» [30].

 

В-третьих, развивая этнические моменты в идеологии национализма, грузинские монархисты особое внимание уделяют укреплению и консолидации грузинской национальной идентичности, особой роли Гру- зии в регионе. По мнению монархистов, Грузия должна сохранять и содействовать распространению истин- ной православной веры; грузины могут и должны создать сильное государство, которым является царство, то есть монархия; Грузия должна развиваться как современное и сильное государство; Грузия должна играть особую роль в миграционной политике в регионе; Грузия должна всемерно и очень активно популяризиро- вать грузинский язык, содействуя его изучению в мире; Грузия, воображаемая как исторический и политический центр Кавказа («საქართველო არის სრულიად კავკასიის ბუნებრივი ცენტრი» / «Грузия является естественным центром Кавказа» [10]), должна содействовать государственным и политическим устремлени- ям народов Северного Кавказа и помочь им в создании независимых государств [19]. Этот северокавказский нарратив в современном грузинском национализме вовсе неслучаен, если принять во внимание то, что гру- зинские националисты в ряде случаев пытаются транслировать идеи сепаратистов из республик Северного Кавказа, в частности – из Чечни [47]. Подобные политические настроения, которые характерны для грузин- ского монархизма, не являются уникальными. В различных вариациях и модификациях они представлены и в других версиях грузинского национализма, что, вероятно, указывает на принадлежность монархизма к большому грузинскому националистическому дискурсу.

 

Монархисты исходят из уверенности, что разделение мира на отдельные нации неизбежно и что каждая нация органически стремится к тому, чтобы жить в своем национальном государстве. В отношении грузинмонархисты как националисты уверенны в необходимости восстановления «Великой Грузии», которая не толь- ко интегрировала бы в своем составе все грузинские исторические территории, но и актуализировала традици- онные грузинские ценности и институты – монархию и православие [11]. Что касается грузинской нации, то в качестве ее системных характеристик, по мнению монархистов, должен признаваться уникальный грузинский язык, который потомками древних картвельских переселенцев сохраняется в различных регионах мира [42].

 

Националисты склонны противопоставлять грузинский язык другим языкам, в частности – русскому, по- лагая, что статус русского языка как языка межнационального общения является «национальной трагедией», ставшей последствием политики русификации [25]. Аналогичное чувство неприятия со стороны монархи- стов вызывает и национальный нигилизм. В подобной ситуации в качестве альтернативы монархически ори- ентированными националистами предлагается популяризация грузинской истории (Григол Хведелидзе,

 

например, декларирует, что «იბერიელებმა უნდა შეიცნონ საკუთარი თავი, საკუთარი ადგილი კაცობრიობის ისტორიაში» [46], то есть «иберы должны знать себя и свое место в истории человечества») с обязательной актуализацией той значительной роли, которую грузины или их предки сыграли в истории Европы. Поэтому монархисты, которые активно развивают нарратив об уникальности «ქართული ცივილიზაციის» («грузинской цивилизации» [20]), полагают, что древние картвелы или их предки сыграли особую роль в развитии различных европейских культур и цивилизаций [12], актуализируя общеевропей- ский характер культуры и распространения древних картвелов.

 

В качестве аргумента в пользу подобной роли картвельского элемента в истории Европы грузинские мо- нархисты указывают на лингвистическую близость между басками и грузинами [24]. Следы древнего карт- вельского влияния романтически настроенные националисты находят в топонимии Сардинии [6], переиздавая и популяризируя не совсем академические тексты советского периода. В подобной ситуации исторические концепции монархистов как последовательных националистов несут в себе все родовые травмы восприятия истории, написанной в этнической системе координат. Кроме этого, грузинские монархисты, будучи и гру- зинскими националистами, периодически полемизируют с армянскими авторами, которые склонны приписы- вать появление грузинского алфавита позитивному армянскому культурному влиянию [23] – подобные точки зрения и интерпретации для грузинских националистов, разумеется, являются неприемлемыми.

 

Поэтому националисты не только актуализируют уникальность грузинского языка и алфавита, но и ра- туют за его всестороннее развитие и продвижение. Значительное место в деятельности монархистов зани- мают разного рода культурные практики, связанные с популяризацией, например, грузинского языка, его древности, уникальности алфавита [44], акцентированием того факта, что он пребывал в центре интересов многочисленных ученых [43], в частности – Вильгельма фон Гумбольдта [2]. В ряде случаев грузинские мо- нархисты начинают действовать как националисты и, усиленно придаваясь националистическому вообра- жению и конструированию истории, предполагают, что древнейший европейский язык, который возник около 15 тысяч лет назад, появился именно на территории Грузии и имел непосредственные генетические связи с современными картвельскими языками [27]. Картвельские тенденции в современном грузинском монархизме в ряде случаев противоречат христианству, которое принадлежит к числу чрезвычайно важных факторов в развитии национализма в его монархической версии.

 

В-четвертых, усилиями монархистов как националистов предпринимается попытка синтезировать хри- стианство с интересом к неоязыческой проблематике, хотя интерес к последней не получил в Грузии столь широкого развития, как в других странах. Грузинские монархисты особое внимание уделяют популяризации древних картвельских языческих традиций, связанных, например, с культом деревьев [38]. Картвельские тенденции в современном грузинском монархизме проявляются и в отношении монархистов к проблемам антропонимии [1] в интересе к грузинскому языку, в языком пуризме [36], в стремлении сохранить исчеза- ющие и редкие фамилии [40], в популяризации традиционной антропонимии и призывам вернуться к более древним и архаичным формам называния. Особое внимание ими уделяется вопросам связи грузинских фамилий с христианской традицией [37], но и этнической маркированности, уникальности грузинских фа- милий, их картвельским истокам, пережиткам традиционности, в частности – материнского рода [41], что нашло свое отражение в практике называния в некоторых грузинских регионах.

 

Рассматривая христианский пласт в генезисе грузинских имен собственных, монархисты не упускают возможности упомянуть и негативную роль советского режима, связанную с атеизацией, в грузинской куль- туре называния. Что касается российского и советского периодов [39], то эти этапы в грузинском монархи- ческом воображении рассматриваются как исключительно негативные и отрицательные, связанные с эрози- ей и размыванием грузинских национальных традиций. В рамках этого направления в своей деятельности монархисты предлагают ряд инициатив, направленных на популяризацию грузинской культуры, в частности – изобразительн

ого искусства. По мнению монархически настроенных интеллектуалов, живопись отражает сложную историю Грузии, различные особенности и уровни грузинской идентичности и уникальности. Анализируя проблемы истории грузинской живописи, монархисты особо подчеркивают ее близость с общей европейской культурной традицией [7]. В этом отношении актуализируется еще одно измерение монархиче- ской грузинской идеологии, связанное с европеизмом и значительными прозападными симпатиями – имен- но Европа и Запад воспринимаются в качестве универсальных культурных и политических ориентиров.

 

Таким образом, идеология и политическая программа грузинского монархизма являются не только архаичными, но и могут носить маргинальный и порой внесистемный характер. Сторонники монархии не обладают уникальными политическими институтами, которые давали бы им возможность принимать непосредствен- ное участие в политической жизни, влиять на политические процессы, в особенности – процессы принятия и реализации политических решений. Стремление к политическому участию будет содействовать неизбежной трансформации монархизма, но эта трансформация станет вероятной и возможной только в том случае, если монархисты будут готовы принять формальные правила участия в политическом процессе, то есть институ- ционализируются в форме политической партии. Монархические движения существуют и в современной Грузии, но в настоящее время они носят маргинальный характер, и поэтому монархические «партии» не в состоянии конкурировать со всеми прочими идеологическими партиями, политические предпочтения ко- торых могут варьироваться от крайностей коммунизма до либерализма, но, как правило, носят прагматиче- ский характер и, в отличие от монархизма, нацелены на привлечение не только возможных сторонников, но и потенциальных избирателей, так как являются движениями преимущественно прагматическими, а не идеалистическими. Значительный идеализм характерен для современного грузинского монархизма, что в немалой степени ослабляет его адаптивные потенции и возможность интегрироваться в политическое про- странство современной Грузии, перенаправляя энергию интеллектуалов на формирование и продвижение образа врага и актуализацию этнических трендов в идеологии монархизма.

 

Список литературы

 

1.გიორგაძე ნ. ყოველი ქართული გვარი კეთილშობილია! (giorgadze n. qoveli qartuli gvari ketilšobilia! / Гиоргадзе Н. Каждый грузин щедр на фамилии) [Электронный ресурс]. URL: http://georoyal.ge/?MTID=5&TID=45&id=246 (дата обращения: 04.04.2014).

 

2.დიდი მეცნიერი ვილჰელმ ფონ ჰუმბოლდტი და ქართული ენა (didi metsnieri vilhelm pon humboldti da qartuli ena / Великий ученый Вильгельм фон Гумбольдт и грузинский язык) [Электронный ресурс]. URL: http://georoyal.ge/ ?MTID=5&TID=40&id=1372 (дата обращения: 03.04.2014).

 

3.ერიშვილი გ. გახსოვთ, როგორ გვიყვარდა ქართველებს ერთმანეთი? (erišvili g. gakhsovt, rogor gviqvarda qart’velebs ertmaneti? / Эришвили Г. Помните ли Вы как любили грузины друг друга?) [Электронный ресурс]. URL: http://georoyal.ge/?MTID=5&TID=89&id=2183 (дата обращения: 03.04.2014).

 

4.თეთრი გიორგი – 1925 წ. დამფუძნებელი კრების დეკლარაცია // თეთრი გიორგი. 1990. № 1. მარტი (tetri giorgi – 1925 ts. dampudznebeli krebis deklaratsia // tetri giorgi. 1990. № 1. marti / Белый Гиорги. Учредительная Декларация 1925 года // Белый Гиорги. 1990. № 1. март) [Электронный ресурс]. URL: http://georoyal.ge/?MTID=5&TID=44&id=1920 (дата обращения: 04.04.2014).

 

5.კვახაძე ა. რუსეთ-საქართველოს ომების მოკლე მიმოხილვა (kvakhadze a. ruset-saqartvelos omebis mokle mimokhilva / Квахадзе А. Российско-грузинская война: краткий обзор) [Электронный ресурс]. URL: http://georoyal.ge/ ?MTID=101&TID=78&id=1235 (дата обращения: 01.04.2014).

 

6.კიკნაძე ა. სარდინია – იბერთა შუალედური პუნქტი? (kiknadze a. sardinia – iberta šualeduri punkti? / Кикнадзе А.Сардиния – Иберия: промежуточная остановка?) [Электронный ресурс]. URL: http://georoyal.ge/?MTID=6&TID= 54&id=263 (дата обращения: 01.04.2014).

 

7.ლეჟავა ს. კახეთის მეფეთა პორტრეტები ლევან ჭოღოშვილის შემოქმედებაში (ležava s. kakhetis mepeta portretebi levan choghošvilis šemokmedebaši / Лежава С. Произведения Левана Чогошвили – портреты кахетинских царей) [Электронный ресурс]. URL: http://georoyal.ge/?m=1000&id=937 (дата обращения: 02.04.2014).

 

8.ლიკლიკაძე კ. რატომ იბრძოდა უკრაინული ორგანიზაცია «უნა-უნსო» საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის (liklikadze k. ratom ibrdzoda ukrainuli organizatsia «una-unso» saqart’velos teritoriuli mtlianobisatvis / Ликликадзе К. Почему украинская организация УНА-УНСО борется за территориальную целостность Грузии) [Электронный ресурс]. URL: http://georoyal.ge/?MTID=4&TID=3&id=2437 (дата обращения: 27.03.2014).

 

9.მამალაძე გ. კიტა აბაშიძე – «ილია ჭავჭავაძე და ლევ ტოლსტოი» (mamaladze g. kita abašidze – «ilia čavčavadze dalev tolstoi» / Мамалалдзе Г. Кита Абашидзе: Илия Чавчавадзе и Лев Толстой) [Электронный ресурс]. URL: http://georoyal.ge/?MTID=5&TID=46&id=572 (дата обращения: 27.03.2014).

 

10.მამალაძე გ. სრულიად საქართველო. წერილი მეორე (mamaladze g. sruliad saqartvelo / Мамаладзе Г. Вся Грузия. Часть вторая) [Электронный ресурс]. URL: http://georoyal.ge/?MTID=5&TID=64&id=1089 (дата обращения: 02.04.2014).

 

11.მამალაძე გ. აღმსარებლობა და ქართული ნაციონალიზმი – ერთობის ფორმულა (mamaladze g. aghmsarebloba da qartuli natsionalizmi – ertobis pormula / Мамаладзе Г. Принадлежность к Грузии – формула единства национализма) [Электронный ресурс]. URL: http://georoyal.ge/?MTID=5&TID=44&id=1761 (дата обращения: 27.03.2014).

 

12.მამალაძე გ. თუბალი (mamaladze g. tubali / Мамаладзе Г. Тубалы) [Электронный ресурс]. URL: http://georoyal.ge/ ?MTID=5&TID=44&id=1340 (дата обращения: 06.04.2014).

 

13.მამალაძე გ. ივანე მრისხანე – რუსული იდეოლოგია და სინამდვილე (mamaladze g. ivane mriskhane – rusuli ideologia da sinamdvile / Мамаладзе Г. Иван Грозный: русская идеология и реальность) [Электронный ресурс]. URL: http://georoyal.ge/?MTID=2&TID=85&id=1684 (дата обращения: 02.04.2014).

 

14.მამალაძე გ. ისტორიული რუსული ანტიქართული პოლიტიკის ანტირუსული ხასიათი (mamaladze g. istoriulirusuli antiqartuli politikis antirusuli khasiati / Мамаладзе Г. Исторически антигрузинская политика России имеет антирусский характер) [Электронный ресурс]. URL: http://georoyal.ge/?MTID=5&TID=92&id=2554 (дата обращения: 27.03.2014).

 

15.მამალაძე გ. ორსაუკუნოვანი ომის მონაკვეთი (mamaladze g. orsaukunovani omis monakveti / Мамаладзе Г. Два сто- летия войны) [Электронный ресурс]. URL: http://georoyal.ge/?MTID=101&TID=78&id=1594 (дата обращения: 02.04.2014).

 

16.მამალაძე გ. რატომ გვაჩუქა რუსეთის პატრიარქმა ალექსანდრე ნეველის წმ. ნაწილი (mamaladze g. ratom gvačuka rusetis patriarqma aleqsandre nevelis tsm. / Мамаладзе Г. Святой Александр Невский в представлении русского Патриарха) [Электронный ресурс]. URL: http://georoyal.ge/?MTID=5&TID=41&id=2190 (дата обращения: 27.03.2014).

 

17.მამალაძე გ. რუსეთი არ არის მესამე რომი (mamaladze g. ruseti ar aris mesame romi / Мамаладзе Г. Россия – не Тре- тий Рим) [Электронный ресурс]. URL: http://georoyal.ge/?MTID=1&TID=26&id=2133 (дата обращения: 06.04.2014).

 

18.მამალაძე გ. საქართველო «ახალი ისრაელია» – რჩეული ხალხი, რუსეთი «ახალი ეგვიპტე» – ხალხთა საპყრობილე (mamaladze g. saqartvelo «akhali israelia» – rčeuli khalkhi, ruseti «akhali egvipte» – khalkht’a sapqrobile /

 

Мамаладзе Г. Грузия как «Новый Израиль» и избранный народ, Россия – «Новый Египет», тюрьма народов) [Электронный ресурс]. URL: http://georoyal.ge/?MTID=5&TID=41&id=2141 (дата обращения: 24.03.2014).

 

19.მამალაძე გ. საქართველოს მომავალი შვიდი სასწაული (mamaladze g. saqartvelos momavali švidi sastsauli / Мамаладзе Г. Грядущее чудо Грузии) [Электронный ресурс]. URL: http://georoyal.ge/?MTID=5&TID=41&id=2326 (дата об- ращения: 01.04.2014).

 

20.მამალაძე გ. სრულიად საქართველო (mamaladze g. sruliad saqartvelo / Мамаладзе Г. Вся Грузия) [Электронный ресурс]. URL: http://georoyal.ge/?MTID=5&TID=64&id=1092 (дата обращения: 03.04.2014).

 

21.მამალაძე გ. სრულიად საქართველო. ნაწილი მესამე (mamaladze g. sruliad saqartvelo / Мамаладзе Г. Вся Грузия. Часть третья) [Электронный ресурс]. URL: http://georoyal.ge/?MTID=5&TID=64&id=1160 (дата обращения: 01.04.2014).

 

22.მამალაძე გ. ტრაპიზონი და ლაზეთი – საქართველოს ისტორიისა და კულტურის ნაწილი (mamaladze g. trapizoni da lazeti – saqart’velos istoriisa da kulturis natsili / Мамаладзе Г. Трапизони и Лазети – история и культура грузинской нации) [Электронный ресурс]. URL: http://georoyal.ge/?MTID=5&TID=64&id=1060 (дата обращения: 01.04.2014).

 

23.მამალაძე გ. ჰიმნი ქართულ ანბანს (mamaladze g. himni qartul anbans / Мамаладзе Г. Гимн грузинскому алфавиту) [Электронный ресурс]. URL: http://georoyal.ge/?MTID=5&TID=40&id=310 (дата обращения: 22.03.2014).

 

24.მახარაძე გ. ჩვენ და ბასკები (makharadze g. Čven da baskebi / Махарадзе Г. Мы и баски) [Электронный ресурс]. URL: http://georoyal.ge/?MTID=6&TID=54&id=138 (дата обращения: 02.04.2014).

 

25.მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე, ენა და სახელმწიფო // სვეტიცხოველი. 2009. № 1. გვ. 77-83 (mitropoliti anania džaparidze, ena da sakhelmtsipo // svetitskhoveli. 2009. № 1. C. 77-83 / Митрополит Анания Джапаридзе: язык и государство // Светицховели. 2009. № 1. С. 77-83).

 

26.ოდილავაძე ზ. რუსული ოკუპაცია – 1921-1924 წლები (odilavadze z. rusuli okupatsia – 1921-1924 tslebi / Одилавадзе З. Русская оккупация в 1921-1924 годах) [Электронный ресурс]. URL: http://georoyal.ge/?MTID=4&TID=3&id=2130 (дата обращения: 27.03.2014).

 

27.ჟურნალი Proceedings of the National Academy of Sciences – «უძველესი ენა საქართველოში წარმოიშვა» (žurnali  Proceedings of the National Academy of Sciences – «udzvelesi ena saqartveloši tsarmoišva» / Журнал Proceedings of the National Academy of Sciences – «древнейший язык возник на территории Грузии») [Электронный ресурс]. URL: http://georoyal.ge/?MTID=5&TID=40&id=1152 (дата обращения: 02.04.2014).

 

28.რობაქიძე გ. რუსეთის ტრაგედია // საქართველო. 1917. № 232. (robq’idze g. rusetis tragedia // saqartvelo. 1917. № 232 /

 

Робакидзе Г. Русская трагедия // Грузия. 1917. № 232) [Электронный ресурс]. URL: http://georoyal.ge/? MTID=5&TID=46&id=2545 (дата обращения: 20.03.2014).

 

29.რუსეთის დამარცხება ყირიმის ომში (ruset is damartskheba qirimis omši / Поражение России в Крымской войне) [Электронный ресурс]. URL: http://georoyal.ge/?MTID=2&TID=85&id=2534 (дата обращения: 03.04.2014).

 

30.რუსეთის იმპერატორის ალექსანდრე II-ის ლოგიკური მკვლელობა (rusetis imperatoris aleksandre II-is logikuri mkvleloba / Убийство императора Александра Второго было логически неизбежно) [Электронный ресурс]. URL: http://georoyal.ge/?MTID=2&TID=85&id=2535 (дата обращения: 01.04.2014).

 

31.საქართველოს ბედი დღეს უკრაინაში წყდება! (saqartvelos bedi dghes ukrainaši tsqdeba! / Судьба Грузии сегодня решается в Украине!) [Электронный ресурс]. URL: http://georoyal.ge/?MTID=4&TID=3&id=2178 (дата обращения: 06.04.2014).

 

32.სიხარულიძე ი. სოჭის მხარის დაბრუნება (1918 წ.) (sikharulidze i. sočis mkharis dabruneba (1918 ts.) / Сихарулидзе И. Вернуть Сочи (1918 год)) [Электронный ресурс]. URL: http://georoyal.ge/?MTID=5&TID=64&id=476 (дата обраще- ния: 01.04.2014).

 

33.სოლომონ მაჭავარიანი – ჩვენი ნაციონალიზმი // თეთრი გიორგი. 1930. № 31 (solomon mačavariani – čveni natsionalizmi // tetri giorgi. 1930. № 31 / Соломон Мачавариани – Наш национализм // Белый Гиорги. 1930. № 31) [Электронный ресурс]. URL: http://georoyal.ge/?MTID=5&TID=44&id=1883 (дата обращения: 03.04.2014).

34. სოჭის ოლიმპიადა???!!! (sočis olimpiada???!!! / Олимпиада в Сочи???!!!) [Электронный ресурс].

URL: http://georoyal.ge/?MTID=5&TID=88&id=2336 (дата обращения: 02.04.2014).

 

35.უკრაინა იცავს რუსეთისაგან თავის დამოუკიდებლობას! (ukraina itsavs rusetisagan tavis damoukideblobas! / Украина защищает свою независимость от России) [Электронный ресурс]. URL: http://georoyal.ge/?MTID=4&TID=3&id=2218 (дата обращения: 02.04.2014).

 

36.ფრუიძე ლ. ვიხსნათ საქართველოს მცირერიცხოვანი გვარები გაქრობისაგან (pruidze l. vikhsnat saqartvelos

mtsireritskhovani gvarebi gakrobisagan / Пруидзе Л. Остановить процесс исчезновения редких грузинских фамилий) [Электронный ресурс]. URL: http://georoyal.ge/?MTID=5&TID=45&id=659 (дата обращения: 06.04.2014).

 

37.ფრუიძე ლ. მანდილოსანი და საგვარეულო მოძრაობა (pruidze l. mandilosani da sagvareulo modzraoba / Пруидзе Л.Женщина, семья, движение) [Электронный ресурс]. URL: http://georoyal.ge/?MTID=5&TID=45&id=966 (дата обраще- ния: 04.04.2014).

 

38.ფრუიძე ლ. რა გქვია შენ? ვინ ხარ შენ? (pruidze l. ra gqvia šen? vin khar šen? / Пруидзе Л. Как тебя зовут? Кто ты?) [Электронный ресурс]. URL: http://georoyal.ge/?MTID=5&TID=45&id=1473 (дата обращения: 29.03.2014).

 

39.ფრუიძე ლ. სასურველია გვარები თავიანთ ტრადიციულ საქმიანობას დაუბრუნდნენ (pruidze l. sasurvelia gvarebi taviant traditsiul saqmianobas daubrundnen / Пруидзе Л. Возращение к традиционным видам деятельности желательно) [Электронный ресурс]. URL: http://georoyal.ge/?MTID=5&TID=45&id=1405 (дата обращения: 06.04.2014).

 

40.ფრუიძე ლ. სხირტლაძეები ანუ არ გავცვლი მე ჩემს სამშობლოს სხვა ქვეყნის სამოთხეზედა (pruidze l.skhirtladzeebi anu ar gavtsvli me čems samšoblos skhva qveqnis samotkhezeda / Пруидзе Л. Скхирелдзе не прменяют свою родину ни на какие другие страны) [Электронный ресурс]. URL: http://georoyal.ge/?MTID=5&TID=45&id=1096 (дата обращения: 29.03.2014).


41.ფრუიძე ლ. წმინდა ხეები – საგვარეულო სიმბოლოები (pruidze l. tsminda kheebi – sagvareulo simboloebi / Пруидзе Л. 

Священные дерья – символы предков) [Электронный ресурс]. URL: http://georoyal.ge/?MTID=5&TID=45&id=972 (дата обращения: 06.04.2014).

 

42.ქართველები ავღანეთში (qartvelebi avghanetši / Грузины в Афганистане) [Электронный ресурс]. URL: http://georoyal.ge/ ?MTID=6&TID=54&id=1721 (дата обращения: 29.03.2014).

 

43.ქართული ანბანი უცხოელთა თვალით (qartuli anbani utskhoelta tvalit / Грузинский алфавит глазами иностранцев) [Электронный ресурс]. URL: http://georoyal.ge/?MTID=5&TID=40&id=1689 (дата обращения: 29.03.2014).

 

44.ჩხენკელი თ. ქართული ანბანი და «მეფეთა ცხოვრება» (čkhenkeli t. qartuli anbani da «mepeta tskhovreba» / Чхенкели Т.

Грузинский алфавит и «Жизнь царей») [Электронный ресурс]. URL: http://georoyal.ge/?MTID=5&TID=40&id=1602 (дата обращения: 29.03.2014).

 

45.ცინაძე გ. რუსეთ-საქართველოს ომი 1812 (tsinadze g. ruset-saqart’velos omi 1812 / Цинадзе Г. Русско-грузинская

война 1812 года) [Электронный ресурс]. URL: http://georoyal.ge/?MTID=101&TID=78&id=1593 (дата обращения: 06.04.2014).

 

46.ხვედელიძე გ. საქართველოს დავიწყებული ისტორია (khvedelidze g. saqartvelos davitsqebuli istoria / Хведедидзе Г. Из забытой истории Грузии) [Электронный ресурс]. URL: http://georoyal.ge/?MTID=5&TID=44&id=1383 (дата обраще- ния: 29.03.2014).

 

47.ჯოჰარ დუდაევის სიტყვა ზვიად გამსახურდიას დაკრძალვაზე (džohar dudaevis sitqva zviad gamsakhurdias dakrdzalvaze / Речь Джохара Дудаева на похоронах президента Звиада Гамсахурдиа) [Электронный ресурс]. URL: http://georoyal.ge/?MTID=5&TID=44&id=2448 (дата обращения: 04.04.2014).

 

ETHNIC DOMINANTS IN IDEOLOGY OF THE MODERN GEORGIAN MONARCHISM

 

Kirchanov Maksim Valer'evich, Doctor in History

 

Voronezh State University maksymkyrchanoff@gmail.com

 

The article shows that the Georgian monarchism develops as a form of political and ethnical nationalism. The paper analyzes how modern monarchists develop narratives about the Kartvelian uniqueness of Georgia and its special role in the region. Special attention is paid to the problems of the development and transformation of the Russian images in the Georgian monarchism. The author believes that the ethno-nationalism of the modern Georgian nationalism is a synthetic ideology based on civil nation- alism, conservatism, Orthodox clericalism and Kartvelism.

 

Key words and phrases: Georgia; monarchy; nationalism; Kartvelism; images of the Other.

 მამული, ენა, სარწმუნოება

წმიდა მოციქულნი: პატრობა, ერმე, ლინოსი, გაიოზი და ფილოლოგე - სამოცდაათთაგანნი (I)
5 (18) ნოემბერი
ღირსი რომანოზ ტკბილადმგალობელი (+დაახლ. 556)
gaq